Legal & Regulations

Zoals je kan verwachten, komen bij de uitbating van de luchthaven bijzondere wettelijke en regulatoire verplichtingen kijken. En aangezien we met veel partners samenwerken in een complex ecosysteem, moeten zéér goede afspraken gemaakt worden. Want goede afspraken zorgen voor goede vrienden. Gelukkig kunnen we hiervoor rekenen op de collega’s van Legal & Regulations. Zij ondersteunen de verschillende departementen, zodat onze activiteiten in lijn zijn met de regelgeving. Ook een goed contractmanagement, dat zorgt voor een optimale samenwerking met onze partners, is deel van hun job. Binnenkort ook die van jou?

Legal

We groeien razendsnel, en bij al die evoluties komen heel wat juridische regels kijken. En wie complexe wetgeving zegt, zegt ook risico’s. Onze juristen analyseren de risico’s om deze tot een minimum te beperken. Ze geven advies bij het opstellen van allerlei contracten en verlenen bijstand bij betwistingen of rechtszaken.

Regulations

Het Regulations-team volgt de economische regelgeving op die van toepassing is op Brussels Airport Company. Ze zorgen voor de consultatie en waarborgen van de luchthaventarieven, organiseren de selectieprocedures voor grondafhandelingslicenties en staan daarnaast ook in voor het contractmanagement.