Fire Safety Expert

Be part of our beating heart

Brussels Airport wil bekend staan als een van de beste luchthavens ter wereld, een volledig verbonden economische hub voor mensen en bedrijven, het kloppende hart van Europa, waar klanten, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Wil jij de luchthaven van vandaag en morgen helpen vormgeven?

Stop met dromen en kom het team van Fire Safety Office binnen ons departement
 HR & Corporate Affairs versterken als Fire Safety Expert 'Terminal Buildings'.

Het Fire Safety Office is verantwoordelijk voor:

 1. Het opstellen van de BAC fire safety strategie, beleid en de uniforme manier van werken (richtlijnen, specificaties, materiaalfiches, …) gebaseerd op geldende wet- en regelgeving én specifieke luchthaven eisen, met als doel het garanderen van de legal compliance.
 2. De implementatie en handhaving van dit BAC fire safety beleid door te fungeren als kenniscentrum en adviesverlener op vlak van fire safety, met als doel de project, asset, technische en operationele compliance te garanderen.
 3. Het opzetten en aansturen van het riskmanagement en compliance check voor het fire safety domein door monitoring, reporting en risicobeheersing, met als doel de blootstelling aan risico’s te minimaliseren, indien nodig de vereiste mitigerende acties te definiëren en op een continu aantoonbare wijze de operationele en asset compliance te garanderen.

 

Wat je bij ons zal realiseren:

Fire Safety Management is een proces doorheen de hele levenscyclus van een gebouw en haar dagdagelijks gebruik.

 • Samen met de Fire Safety Manager sta je in voor de definitie, implementatie en opvolging van het Fire Safety Management van alle Terminal gebouwen
 • Je bent verantwoordelijk voor het definiëren en uitrollen van diverse beleidsplannen en technische specificaties omtrent brandveiligheid, waarbij je, in samenspraak met de FSO-collega(e)’s en andere stakeholders (bv Asset Management), mee de verschillende vereisten gaat bepalen
 • Je verzorgt de coördinatie en opvolging van verschillende maatregelen en acties in het kader van brandveiligheid
 • Je neemt actief deel aan de wekelijkse Adviesraden van FSO, hierin worden de verschillende nieuwe dossiers kort qua aanpak besproken, met als doel uniforme antwoorden te geven als FSO en de kennis te internaliseren. Iedere dossierbeheerder levert hierbij input vanuit zijn/haar expertise en staat de collega(e)-dossierbeheerder bij, bij eventuele issues
 • Je treedt op als “Technisch Fire Safety”-aanspreekpunt (SPOC) voor alle projecten en gerelateerde assets en je neemt hierin een adviserende & compliance-rol op. De fire safety expert bewaakt de fire safety compliance (4-eyes principle) in de verschillende fases van een project: concept, studie, realisatie, commissioning en in dienst stelling worden toegepast en gerespecteerd
 • Je levert proactieve en co-creatieve bijstand aan de project- en asset managementteams om de nodige brandveiligheidsbeleidsplannen en -procedures te verzekeren en je geeft de (verplichtende) goedkeuring hierin
 • Je begeleidt de project- en assetmanagementsteams mee tot een compliant geheel, hiervoor ben jij, in samenspraak met de Fire Safety Manager, de link met de bevoegde overheden (brandweer ZVBW, FOD IBZ, FOD WASO, verzekeraar)
 • Je verzekert de alineëring in de verschillende operationele processen met betrekking tot brandveiligheid
 • Je bewaakt de helicopterview vanuit FSO m.b.t. het reglementair kader (wettelijk kader en goedgekeurde afwijkingsdossiers (i.f.v. het gebouw), de BAC-brandstrategie (overall als per gebouw) en de toepassing van de FSO-specificaties, incl. overleg met en validatie door de bevoegde overheden (ZVBW, FOD IBZ, FOD WASO)
 • Samen met de Fire Safety expert ‘Fire Risk and compliance’, beheer je de Fire Safety Risico inventarisatie, je volgt mee de initiële als de periodieke riscoanalyse brandveiligheid van werkplaatsen van BAC op alsook de uitvoering van de eruit volgende mitigerende maatregelen
 • Samen met de Fire Prevention Officer ‘Evacuatie en interventie’ – bewaak je de compliance van de evacuatie- en interventiestrategie van de Terminal gebouwen

​​​​​​​
Wat jou onderscheidt:

 • Je beschikt over een Master Ingenieurswetenschappen of je bent gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt een grondige kennis en ervaring van brandpreventie, brandveiligheid en audit-technieken en je hebt bij voorkeur ervaring in een luchtvaartomgeving of een andere kritische infrastructuur waar de brand- en evacuatieveiligheid een key rol betekent. Een diploma FSE (UGent) is een absoluut pluspunt
 • Je bent sterk analytisch en oplossingsgericht en je kan hierdoor complexe informatie verwerken, maar ook de vertaalslag maken naar een strategische visie
 • Je bent een expert die door zijn communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en diplomatie mensen weet in beweging te brengen en voor een wisselwerking kan zorgen tussen de verschillende betrokken diensten
 • Je bent een teamplayer en je hecht veel belang aan informatie-uitwisseling
 • Je beheerst het Nederlands of het Frans. Je hebt een passieve kennis van de tweede landstaal en het Engels en je kan je in beide talen verstaanbaar maken (Engels waar relevant voor de functie)
  ​​​​​​​

Gaat je hart al sneller slaan?

Bij Brussels Airport werk je in een wereld op zich, vol nieuwe kansen en spannende uitdagingen. Je komt terecht in een unieke en inspirerende omgeving die je talenten vleugels geeft.

Wat je ervaring helemaal bijzonder maakt? Ons nieuwe Compass-gebouw met zijn prachtige panorama, ideaal uitgerust om op een hybride en flexibele manier samen te werken, waar je kan rekenen op de volledige top 10 van meest gegeerde extralegale voordelen voor werknemers. Daarnaast bouwen we aan een duurzame omgeving waar we met de fiets, bus of elektrische auto naartoe komen en waar we zelfs een eigen treinstation hebben. Wat wil je nog meer?


Volg het ritme van ons hart

Kan je niet wachten om jezelf te overstijgen bij Brussels Airport Company? Stuur snel jouw CV en motivatiebrief via de daarvoor bestemde link. En wie weet, misschien verwelkomen we jou heel binnenkort op onze bruisende luchthaven in het hart van Europa!

Heb je nog vragen? Contacteer gerust matthias.rottiers@brusselsairport.be